عضویت


وارد شوید


سفارش پروژه

  من شرایط را قبول دارم قوانین و شرایط ثبت سفارش

بیل گیتس : من همیشه آدم های تنبل را برای کار های سخت انتخاب می کنم ، چون اونا راحت ترین راه برای انجامش رو پیدا میکنن .